Twój koszyk 0 zł
Kategorie
PL / zł

Regulamin | Regulamin


 

REGULAMIN


 

 

1. Administratorem Serwisu jest KRYSTIAN Gref Spółka komandytowa.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie.

3. Założenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne, jednak niezbędne do zakupu Produktów w Sklepie Internetowym, komentarzy, zapisywania ulubionych treści, przeglądania historii zakupów oraz umieszczania i publikacji Materiałów.

4. Ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług i inne podatki oraz cła), podane są w złotych polskich. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta, uzgodnionych kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w Koszyku zakupowym w trakcie wybierania Produktów i dodawane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne wybrane usługi), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu. Cena Produktu w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny Produktu w Sklepie Stacjonarnym.

5. Przy każdorazowym zamówieniu Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez wybranie znacznika „AKCEPTUJĘ” (zapoznałem się i w pełni akceptuję regulamin sklepu). Znacznik znajduje się na końcu formularza zamówienia. Klient dokonując rejestracji w Sklepie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

6. Prawidłowo złożone zamówienie jest uważane przez Sklep za złożenie oferty kupna przez klienta w rozumieniu e-mailem przez sklep internetowy. Sprzedawca za pomocą wiadomości e-mail weryfikuje i potwierdza przyjęcie zamówienia w ciągu 4 godzin w dni robocze.

7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówieni Sklep poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. Jeżeli zamówienie nie jest możliwe do realizacji w części, Sklep zaproponuje Klientowi realizację zamówienia w pozostałym zakresie. W przypadku anulowania lub częściowego anulowania zamówienia Sklep zwraca niezwłocznie całą płatność (w przypadku anulowania całości zamówienia) bądź część płatności (odpowiadającą anulowanej części zamówienia).

8. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przez Sprzedającego realizacji zamówienia. Jeśli termin realizacji zamówienia okaże się dłuższy ze względu na brak możliwości dostarczenia produktów, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta.

9. Stałym klientom przysługują upusty, rabaty, zniżki, a przy kolejnych zakupach powyższa informacja zostanie wpisana do konta Kontrahenta.

10. Towary oferowane w promocji mogą zostać sprzedane w cenie promocyjnej wyłącznie w okresie trwania promocji na wybrany towar.

11. Wszystkie oferowane towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.

12. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
– przelewy 24
– za pobraniem
– przy odbiorze
– przelewem na rachunek bankowy: 46 1240 3943 1111 0010 6611 9149
Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

13. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia. Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail o otrzymaniu przez Sklep środków.

14. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić gotówką podczas odbioru przesyłki od kuriera.

15. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego lub pośrednika kredytowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności przez Sklep. W przypadku zamówienia „za pobraniem”, termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia.

16. Towary są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty dostawy zależą od wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.

17. Sposób dostawy zależy od rodzaju i ilości zamówionych Produktów. Zamówione Produkty mogą być dostarczone do Klienta własnym transportem Sklepu (na terenie miasta Police i okolic), przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. Towary o znacznych gabarytach lub wadze dostarczane są na indywidualnych zasadach. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier może skontaktować się z Klientem drogą telefoniczną (także SMS). Preferowana godzina dostawy wskazana przez Klienta w zamówieniu jest przekazywana kurierowi, ale nie ma on obowiązku jej respektowania.

18. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki. Sporządzenie protokołu szkody oraz skontaktowanie się ze Sklepem ułatwi wyjaśnienie sprawy. Klient zachowuje prawo odstąpienia od Umowy niezależnie od ww. okoliczności.

19. W przypadku Odbioru osobistego Klient zostanie poinformowany wiadomością SMS lub wiadomością e-mail o możliwości odbioru zamówienia. Towar może być odebrany w godzinach otwarcia wybranego przy składaniu zamówienia Sklepu Stacjonarnego w terminie 7 dni. Zamówiony towar zostanie wydany Klientowi, który złożył zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej. Sklep może zażądać od osoby odbierającej towar podania numeru zamówienia oraz okazania dokumentu tożsamości oraz pisemnego potwierdzenia odbioru towaru. W razie odmowy takiej weryfikacji Sklep może odmówić wydania towarów.

20. W przypadku braku dokonania odbioru przesyłki bądź Odbioru osobistego Sklep skontaktuje się z Klientem celem wyjaśnienia sytuacji i wezwie go do odbioru zakupionego Produktu w terminie 7 dni. Brak odbioru Produktu w tym terminie może skutkować odstąpieniem przez Sklep od Umowy.

21. Klient ma prawo odstąpić od Umowy oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

22. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sklep (biuro1@krystianpolice.pl), o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Klient może też skorzystać z załącznika do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy lub przesłać takie oświadczenie o odstąpieniu od umowy do Sklepu Stacjonarnego, w którym nastąpił Odbiór osobisty. Skorzystanie z formularzy nie jest obowiązkowe.

23. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

24. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego drogą elektroniczną Sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

25. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z tym zwrotem.

26. Sklep może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

27. Klient, który odstąpił od Umowy, winien odesłać rzecz na adres: Krystian sp z o. o. Spółka Komandytowa ul. Tanowska 10c 72-010 Police lub przekazać w dowolnym Sklepie Stacjonarnym, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sklepu o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

28. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

29. Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Sklepu za pośrednictwem adresu e-mail: biuro1@krystianpolice.pl

30. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i do poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu w formie pisemnej lub na adres e-mail, z którego dana reklamacja została wysłana.

31. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce prywatności.

32. Sklep zastrzega sobie prawo do wystąpienia rozbieżności w wyglądzie produktów ze zdjęć przedstawionych na stronie www.sklep.krystianpolice.pl. Towary umieszczone na stronie są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi towarami odpowiednich firm.

33. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, znajdujących się w ofercie sklepu oraz wprowadzania nowych lub wycofania towarów ze Sklepu


 

KRYSTIAN GREF SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NIP: 8513189886    KRS: 0000590152
ul. Tanowska 10c 72-010 Police
tel: 91 455 70 32 - Grzybowa 22
tel: 91 455 75 63 - Tanowska 10c
adres e-mail:
biuro1@krystianpolice.pl

 

Opublikowano:
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki